Rezumate

 
Transmitera rezumatelor se poate face pana la 1 martie 2021.
 
Rezumatele transmise vor fi incluse în Caietul electronic al conferinței, ce va fi disponibil pentru descărcare. Medicii care au primit acceptul Comitetului științific, precum și ceilalți lectori, sunt rugați să consulte pagina ”Informații pentru speakeri”. Vă mulțumim!

Important pentru autori!

Comitetele științific și de organizare invită medicii de familie și de alte specialități să participe cu lucrări cu tematică specifică la Conferința de Medicina Familiei cu participare internațională.

Pentru trimiterea rezumatelor vă rugăm să consultați detaliile de mai jos.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu criteriile afișate pe pagina Conferinței.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 1 martie 2021, ora 23:59.

Autorii medici de familie, membri AMFB și ai celorlalte organizații membre SNMF (cu cotizația achitată la zi), cu lucrări admise sunt scutiți de achitarea taxei. Aceștia trebuie însă să parcurgă etapele înscrierii online de pe pagina Conferinței.

 

Autorii sunt rugați să respecte următoarele instrucțiuni pentru rezumate:

 • Rezumatele lucrărilor se vor trimite în format electronic la adresa de corespondență electronică office@amf-b.ro, până la 1 martie 2021, ora 23:59. Rezumatele primite după această dată nu vor fi acceptate;
 • Rezumatele primite prin alte canale de comunicare nu vor fi luate în considerare;
 • Toate rezumatele vor fi prezentate în limba română;
 • Rezumatele vor fi publicate exact în forma trimisă, fără a mai fi corectate. Prin urmare este necesar să fie corecte din punct de vedere gramatical și să fie corectate cu diacritice;
 • Textul poate avea minimum 2000 de caractere cu tot cu spații (aproximativ 300 de cuvinte). Aici nu vor fi incluse titlul și autorii;
 • Deoarece rezumatele vor fi incluse în caietul electronic al Conferinței, disponibil pentru descărcare, se acceptă și resurse suplimentare asumate de autori, precum și prezentări integrale în format pdf;
 • Titlul trebuie să aibă maximum 200 de caractere cu tot cu spații;
 • Autorul/autorii vor menționa gradul profesional și locul în care își desfășoară activitatea;
 • Vor fi incluse referințe bibliografice;
 • Fotografiile incluse trebuie să dețină drepturi de autor sau să fie din arhiva personală a autorilor, vor fi denumite cu textul care trebuie menționat în dreptul lor și se va preciza plasarea acestora în text. Organizatorul nu va fi responsabil pentru publicarea unor materiale foto fără drepturi de autor. Toată responsabilitatea revine autorului.

 

Rezumatul va conține următoarele elemente:

 • Scopul și obiectivele studiului;
 • Proiectare și metode: include descrierea designului studiului;
 • Rezultate: semnificație statistică (dacă este cazul), rezultat așteptat, obiective de învățare;
 • Concluzii: scurtă interpretare a datelor, sublinierea importanței rezultatelor – impactul în practica de zi cu zi și compararea cu alte rezultate din literatura de specialitate;
 • Se acceptă prescurtări sau abrevieri uzuale în text; nu se acceptă prescurtări sau abrevieri în titlu;
 • Primul autor va fi menționat automat ca speaker, dacă nu există mențiuni speciale în acest sens. Solicităm să ne fie transmise datele de contact (adresa de corespondență electronică);
 • Se acordă prioritate lucrărilor care nu au mai fost anterior prezentate sau publicate. În acest sens vă rugăm să menționați dacă lucrarea pe care o veti prezenta a mai fost listată.

 

Rezumatele vor fi analizate de comitetul științific după următoarea grilă de apreciere:

 • Lucrarea este relevantă pentru medicina de familie, în concordanță cu definiția acesteia acceptată de WONCA:
  • da/nu (criteriu eliminatoriu)
 • Scopul sau obiectivele sunt clare:
  • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
 • Proiectarea și/sau metoda de lucru sunt corespunzătoare:
  • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
 • Rezultatele pot fi folositoare în practica medicului de familie:
  • 1=insuficient, 2=satisfacător, 3=bine, 4=excelent;
 • Concluziile se bazează pe rezultate și sunt în concordanță cu scopul și obiectivele propuse:
  • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
 • Tema este inovatoare:
  • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
 • Continuțul lucrării este în concordanță cu tematica propusă pentru lucrările conferinței:
  • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent.

 

Admiterea lucrării în sesiunile Conferinței:

 • Confirmarea se va face în decurs de șapte zile lucrătoare de la primire, pe adresa de mail de la care au fost expediate, dacă nu există alte mențiuni în acest sens;
 • Răspunsul de acceptare va conține și poziționarea lucrării în programul Conferinței;
 • Rezumatele acceptate vor fi publicate în caietul electronic al Conferinței, disponibil pentru descărcare.

 

Alte mențiuni:

 • Lectorii beneficiază de credite suplimentare conform deciziei CMR;
 • Se acordă maximum 15 minute pentru fiecare prezentare acceptată. Prezentările beneficiază de cronometrare;
 • Organizatorii asigură suportul tehnic necesar prezentării. Vă rugăm să consultați pagina ”Informații pentru speakeri”;