Rezumate

 
Transmitera rezumatelor se poate face pana la 1 martie 2022.
 

Rezumatele transmise vor fi incluse în Caietul electronic al conferinței, ce va fi disponibil pentru descărcare.

Comitetele științific și de organizare invită medicii de familie și de alte specialități să participe cu lucrări cu tematică specifică la Conferința de Medicina Familiei cu participare internațională.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt conforme cu criteriile afișate pe pagina Conferinței.

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 1 martie 2022, ora 23:59.

Autorii MEDICI DE FAMILIE ale căror lucrări au fost acceptate de comitetul științific sunt scutiți de achitarea taxei de participare. După trimiterea abstractului, autorii vor primi informațiile necesare pentru parcurgerea înscrierii online prin email.

Se pot trimite 2 tipuri de rezumate: studii clinice si prezentări caz.

Autorii sunt rugați să respecte următoarele instrucțiuni pentru rezumate:

 • Rezumatele lucrărilor se vor trimite în format electronic folosind formularul de trimtere abstracte;
 • Rezumatele primite prin alte canale de comunicare nu vor fi luate în considerare;
 • Toate rezumatele vor fi prezentate în limba română;
 • Rezumatele vor fi publicate exact în forma trimisă, fără a mai fi corectate. Prin urmare este necesar să fie corecte din punct de vedere gramatical și să fie corectate cu diacritice;
 • Textul poate avea minimum 2000 de caractere cu tot cu spații (aproximativ 300 de cuvinte) si maxim 3000 de caractere. Aici nu vor fi incluse titlul și autorii;
 • Titlul trebuie să aibă maximum 200 de caractere cu tot cu spații;
 • Autorul/autorii vor menționa gradul profesional și locul în care își desfășoară activitatea;
 • Primul autor va fi menționat automat ca speaker, dacă nu există mențiuni speciale în acest sens. Solicităm să ne fie transmise datele de contact (adresa de corespondență electronică);
 • Vor fi incluse referințe bibliografice;
 • Se acceptă prescurtări sau abrevieri uzuale în text; nu se acceptă prescurtări sau abrevieri în titlu;
 • Se acordă prioritate lucrărilor care nu au mai fost anterior prezentate sau publicate. În acest sens vă rugăm să menționați dacă lucrarea pe care o veti prezenta a mai fost listată.

 

Rezumatul pentru studiile clinice va conține următoarele elemente:

 • Scopul și obiectivele studiului;
 • Proiectare și metode: include descrierea designului studiului;
 • Rezultate: semnificație statistică (dacă este cazul), rezultat așteptat, obiective de învățare;
 • Concluzii: scurtă interpretare a datelor, sublinierea importanței rezultatelor – impactul în practica de zi cu zi și compararea cu alte rezultate din literatura de specialitate;
 • Rezumatele vor fi analizate de comitetul științific după următoarea grilă de apreciere:
  • Lucrarea este relevantă pentru medicina de familie, în concordanță cu definiția acesteia acceptată de WONCA:
   • da/nu (criteriu eliminatoriu)
  • Scopul sau obiectivele sunt clare:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Proiectarea și/sau metoda de lucru sunt corespunzătoare:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Rezultatele pot fi folositoare în practica medicului de familie:
   • 1=insuficient, 2=satisfacător, 3=bine, 4=excelent;
  • Concluziile se bazează pe rezultate și sunt în concordanță cu scopul și obiectivele propuse:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Tema este inovatoare:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Continuțul lucrării este în concordanță cu tematica propusă pentru lucrările conferinței:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent.

 

Rezumatul pentru prezentarile de caz va conține următoarele elemente:

 • Introducere;
 • Prezentare caz;
 • Concluzii;
 • Rezumatele vor fi analizate de comitetul științific după următoarea grilă de apreciere:
  • Lucrarea este relevantă pentru medicina de familie, în concordanță cu definiția acesteia acceptată de WONCA:
   • da/nu (criteriu eliminatoriu)
  • Introducerea este clara:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Prezentarea de caz este corespunzătoare:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Concluziile se bazează pe rezultate și sunt în concordanță cu scopul și obiectivele propuse:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Tema este inovatoare:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent;
  • Continuțul lucrării este în concordanță cu tematica propusă pentru lucrările conferinței:
   • 1=insuficient, 2=satisfăcător, 3=bine, 4=excelent.

 

Admiterea lucrării în sesiunile Conferinței:

 • Confirmarea se va face dupa data de 7 martie 2022, pe adresa de mail de la care au fost expediate, dacă nu există alte mențiuni în acest sens;
 • Răspunsul de acceptare va conține și poziționarea lucrării în programul Conferinței;
 • Rezumatele acceptate vor fi publicate în caietul electronic al Conferinței, disponibil pentru descărcare.

 

Alte mențiuni:

 • Lectorii beneficiază de credite suplimentare conform deciziei CMR;
 • Se acordă maximum 15 minute pentru fiecare prezentare acceptată. Prezentările beneficiază de cronometrare;
 • Organizatorii asigură suportul tehnic necesar prezentării. Vă rugăm să consultați pagina ”Informații pentru speakeri”;

 

Accesati aplicatia de trimitere rezumate aici

conferinta este creditata cu 24 EMC cursuri postconferinta 4 EMC conferinta este creditata cu 10 EMC pentru asistenti about